torsdag 10 februari 2011

Universalism i den tidiga kyrkohistorien

En intressant sak är att vi aldrig ser lärjungarna i apostlagärningarna hota med helvetet när de sprider budskapet. Faktum är att under kyrkans första århundraden så var det en spridd uppfattning att alla skulle räddas tillslut. Det här är alltså under den tid man räknar med att kyrkan växer till 20.0000 människor på lite mer än trehundra år. Dessutom i en tid där bekännelsen att Jesus var Herre kunde få dig dödad. Tydligen var kallelsen till Jesus och hans rike så attraktiv att man inte behövde bygga argumenten på skrämsel.

Kyrkofäderna Klemens av Alexandria 150-215, Origenes 185-254 och Gregorius av Nyssa 330-395 verkar ha trott på allas räddning. Även om inte alla i den tidiga kyrkan delade denna syn så verkar frågan inte har varit föremål för konflikter. Olika syner verkar ha funnits parrarelt och friktionsfritt. De fanns de som trodde på eviga straff, de som menade att de orättfärdiga helt enkelt upphörde existera och så de som trodde på allas upprättelse. Intressant är att universalism aldrig utmålades som en villolära den första tiden trots att olika irrläror ständigt var ett reellt hot mot de unga församlingarna.

Augustiuns 354-430 är den förste krykofadern att verkligen promota helvete och eviga straff som  det enda rätta. Det var inte förrens på 500-talet som Kejsar Justinus hävdade att tron på allas räddning var en villolära som måste fördömas. Det är intressant att det inte kommer från teologerna utan från makten.

Det är inte en slump att helvetet kom att bli en trogen allierad med makten som ett redskap att hålla människor i tuktan, fruktan och förmaning. Det är vid den här tiden vanföreställningen att helvetet är någon sorts lekstuga för djävulens och hans demoner växer fram. Logiken är som följer: Om du inte underordnar dig kejsaren här, om än grym och orättvis så kommer du att i all evighet få det långt värre under djävulen och hans demoner. En fin pedagogisk poäng om än helt vidrig rent teologisk.

Men bibelorden då? Lugn jag kommer till dem i kommande poster.

Nu är det fritt fram för alla riktiga kyrkohistoriker att såga!